Digitální filosof

Gilles Deleuze & Félix Guattari

Gilles Deleuze (1925–1995) byl významný francouzký teoretik věnující se filozofii, literatuře, filmu a umění, kterého řadíme do poststrukturalismu. Napsal mnoho děl, ale tři napsané spolu s Félixem Guattarim (1930–1992) jsou ty nejpopulárnější. V prvním z nich, Anti-Oidipus, nahlíží na společnost perspektivou stroje — člověk jako stroj poskládaný ze strojů tvořící další větší stroje, všechny stroje pak hnané chtíčem a produkcí. V díle Tisíc plošin popisují kromě jiného vědění jako stále se měnící síť bez začátku a konce, kterou přirovnávají k rhizomu, oddenku, kořenovité struktuře, ze které vidíme jen záblesky a nikdy ne strukturu celou. V posledním Co je filosofie? je pak hlavním tématem definování role filosofie jako tvoření pojmů, stojící vedle vědy a umění.

Texty v korpusu: Anti-Oidipus, Tisíc plošinCo je filosofie?

Zpracovali: Veronika Hanáková, Tomáš Kovařík, Jan Vlček

Otevřít Google Colab notebook s korpusem
V notebooku najdete všechny potřebné instrukce pro generování.