Digitální filosof

Z anglických textů vybraných filosofů jsme složili korpusy, které jsme použili pro natrénování neuronové sítě specializované na pochopení a generování textu. Zkusili jsme tak stvořit virtuální osobnosti, „digitální filosofy,“ jejichž generované texty jsme analyzovali. Na tomto webu natrénované sítě zpřístupňujeme, abyste si mohli generování vyzkoušet sami.

Web vznikl v rámci předmětu Současná filozofie vyučovaného na Studiích nových médií na FF UK během podzimu 2019 Mgr. Ditou Malečkovou, Ph.D. (ÚISK FF UK) a Janem Tylem (Alpha Industries s.r.o.).

Vyberte korpus

Využíváme jazykový model GPT-2 od organizace OpenAI představený v únoru 2019, konkrétně verzi se 345 miliony parametrů. Model GPT-2 je tak schopný, že OpenAI vydávala verze postupně kvůli riziku zneužití pro generování dezinformací. Že je to riziko odůvodněné ukazuje například výzkum Sarah Kreps a Miles McCain z Cornell University publikovaný ve Foreign Affairs, který ukázal, že čtenáři vnímají texty generované pomocí GPT-2 skoro stejně přesvědčivě jako opravdové články z New York Times. Přečtěte si, jak GPT-2 funguje.

Dle výkladu autorského práva Janem Zibnerem a Matějem Myškou pro díla vytvořená umělou inteligencí publikovaného na portálu Iuirum jsou autory generovaných textů zpracovatelé použitého korpusu. V případě, že vepíšete originální text, na který generování navazuje, pak stáváte se spoluautorem. Jako zpracovatelé korpusů svolujeme užít generované texty za dodržení podmínek licence Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.Creative Commons License

Asembláž webu pospojoval Jan Vlček, kód dostupný na GitHubu.