Digitální filosof

Hannah Arendt

Hannah Arendt, německo-židovská emigrantka, je možná nejznámější teoretičkou totalitarismu. Jakkoliv se ve své pozdější práci posouvá od pojmu radikální zlo k banalitě zla, její Původ totalitarismu, který vyšel jako bezprostřední reakce na hrůzy druhé světové války, je kanonickým dílem pro teorii totalitarismu. Mimo to se ve svém díle zabývá i masovou společností a kulturou nebo rolí a zodpovědností jednotlivce ve společnosti.

Texty v korpusu: Between Past and Future, On Revolution, Eichmann in Jerusalem, Men in Dark Times, On Violence a The Human Condition

Zpracovali: Jakub Jetmar, Jiří Logojda, Štěpán Šanda

Otevřít Google Colab notebook s korpusem
V notebooku najdete všechny potřebné instrukce pro generování.

Využíváme jazykový model GPT-2 od organizace OpenAI představený v únoru 2019, konkrétně verzi se 345 miliony parametrů. Model GPT-2 je tak schopný, že OpenAI vydávala verze postupně kvůli riziku zneužití pro generování dezinformací. Že je to riziko odůvodněné ukazuje například výzkum Sarah Kreps a Miles McCain z Cornell University publikovaný ve Foreign Affairs, který ukázal, že čtenáři vnímají texty generované pomocí GPT-2 skoro stejně přesvědčivě jako opravdové články z New York Times. Přečtěte si, jak GPT-2 funguje.

Dle výkladu autorského práva Janem Zibnerem a Matějem Myškou pro díla vytvořená umělou inteligencí publikovaného na portálu Iuirum jsou autory generovaných textů zpracovatelé použitého korpusu. V případě, že vepíšete originální text, na který generování navazuje, pak stáváte se spoluautorem. Jako zpracovatelé korpusů svolujeme užít generované texty za dodržení podmínek licence Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.Creative Commons License

Asembláž webu pospojoval Jan Vlček, kód dostupný na GitHubu.