Digitální filosof

Hannah Arendt

Hannah Arendt, německo-židovská emigrantka, je možná nejznámější teoretičkou totalitarismu. Jakkoliv se ve své pozdější práci posouvá od pojmu radikální zlo k banalitě zla, její Původ totalitarismu, který vyšel jako bezprostřední reakce na hrůzy druhé světové války, je kanonickým dílem pro teorii totalitarismu. Mimo to se ve svém díle zabývá i masovou společností a kulturou nebo rolí a zodpovědností jednotlivce ve společnosti.

Texty v korpusu: Between Past and Future, On Revolution, Eichmann in Jerusalem, Men in Dark Times, On Violence a The Human Condition

Zpracovali: Jakub Jetmar, Jiří Logojda, Štěpán Šanda

Otevřít Google Colab notebook s korpusem
V notebooku najdete všechny potřebné instrukce pro generování.