Digitální filosof

Michel Foucault

Michel Foucault je reprezentantem francouzské intelektuální avantagardy 70. let 20. století. Ačkoliv samotný Foucault odmítal být označován za filozofa, bývá mnohými považován za představitele filozofie tzv. poststrukturalismu. Také byl profesorem na prestižní francouzské univerzitě Collège de France, historikem a teoretikem kultury. Foucaultovo starší dílo je produktem jeho snahy o porozumění společnosti skrze archeologii vědění. Ve svých knihách se zabývá především chápáním moci a pojmy jako sexualita, šílenství, epistémé nebo diskurz.

Texty v korpusu: Dějiny sexuality I, II, IIIMyšlení vnějšku

Zpracovali: Anna Lamberová, Karolína Foitlová, Filip Štochl

Otevřít Google Colab notebook s korpusem
V notebooku najdete všechny potřebné instrukce pro generování.