Digitální filosof

Michel Foucault

Michel Foucault je reprezentantem francouzské intelektuální avantagardy 70. let 20. století. Ačkoliv samotný Foucault odmítal být označován za filozofa, bývá mnohými považován za představitele filozofie tzv. poststrukturalismu. Také byl profesorem na prestižní francouzské univerzitě Collège de France, historikem a teoretikem kultury. Foucaultovo starší dílo je produktem jeho snahy o porozumění společnosti skrze archeologii vědění. Ve svých knihách se zabývá především chápáním moci a pojmy jako sexualita, šílenství, epistémé nebo diskurz.

Texty v korpusu: Dějiny sexuality I, II, IIIMyšlení vnějšku

Zpracovali: Anna Lamberová, Karolína Foitlová, Filip Štochl

Otevřít Google Colab notebook s korpusem
V notebooku najdete všechny potřebné instrukce pro generování.

Využíváme jazykový model GPT-2 od organizace OpenAI představený v únoru 2019, konkrétně verzi se 345 miliony parametrů. Model GPT-2 je tak schopný, že OpenAI vydávala verze postupně kvůli riziku zneužití pro generování dezinformací. Že je to riziko odůvodněné ukazuje například výzkum Sarah Kreps a Miles McCain z Cornell University publikovaný ve Foreign Affairs, který ukázal, že čtenáři vnímají texty generované pomocí GPT-2 skoro stejně přesvědčivě jako opravdové články z New York Times. Přečtěte si, jak GPT-2 funguje.

Dle výkladu autorského práva Janem Zibnerem a Matějem Myškou pro díla vytvořená umělou inteligencí publikovaného na portálu Iuirum jsou autory generovaných textů zpracovatelé použitého korpusu. V případě, že vepíšete originální text, na který generování navazuje, pak stáváte se spoluautorem. Jako zpracovatelé korpusů svolujeme užít generované texty za dodržení podmínek licence Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.Creative Commons License

Asembláž webu pospojoval Jan Vlček, kód dostupný na GitHubu.