Digitální filosof

Peter Singer

Texty v korpusu: All animals are equal, Famine, affluence and morality, Animal liberation, Practical Ethics, Ethics and IntuitionsSpeciesism and moral status

Zpracovali: Lenka Pittnerová, Alfréd Schubert, Anežka Studničková

Otevřít Google Colab notebook s korpusem
V notebooku najdete všechny potřebné instrukce pro generování.