Digitální filosof

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček je český významný ekonom a filozof, který v minulosti působil jako poradce prezidenta Václava Havla a ministra financí. Je autorem knihy Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do 21 jazyků. V současné době působí jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB.

Texty v korpusu: Ekonomie dobra a zla a transkripce 3 rozhovorů

Zpracovali: Adam Cironis, Tomáš Eliaš, Lucie Krejzlová

Otevřít Google Colab notebook s korpusem
V notebooku najdete všechny potřebné instrukce pro generování.

Využíváme jazykový model GPT-2 od organizace OpenAI představený v únoru 2019, konkrétně verzi se 345 miliony parametrů. Model GPT-2 je tak schopný, že OpenAI vydávala verze postupně kvůli riziku zneužití pro generování dezinformací. Že je to riziko odůvodněné ukazuje například výzkum Sarah Kreps a Miles McCain z Cornell University publikovaný ve Foreign Affairs, který ukázal, že čtenáři vnímají texty generované pomocí GPT-2 skoro stejně přesvědčivě jako opravdové články z New York Times. Přečtěte si, jak GPT-2 funguje.

Dle výkladu autorského práva Janem Zibnerem a Matějem Myškou pro díla vytvořená umělou inteligencí publikovaného na portálu Iuirum jsou autory generovaných textů zpracovatelé použitého korpusu. V případě, že vepíšete originální text, na který generování navazuje, pak stáváte se spoluautorem. Jako zpracovatelé korpusů svolujeme užít generované texty za dodržení podmínek licence Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.Creative Commons License

Asembláž webu pospojoval Jan Vlček, kód dostupný na GitHubu.