Digitální filosof

Václav Havel

Mimo politika-prezidenta také disident, esejista a dramatik. V 70. letech píše slavný esej Moc bezmocných, v němž definuje post-totalitní systém a přemýšlí nad rolí a zodpovědností jedince v systému. V tomto období je také kritikem masové kultury i toho, že tradiční západní demokracie „nabízely způsob, jak zásadně čelit ‚samopohybu‘ technické civilizace i industriální a konzumní společnosti.“

Texty v korpusu: Moc bezmocných, projevy z kongresu USA a Fóra 2000, rozhovory s K. Hvížďalou a vybrané eseje

Zpracovali: Jakub Jetmar, Jiří Logojda, Štěpán Šanda

Otevřít Google Colab notebook s korpusem
V notebooku najdete všechny potřebné instrukce pro generování.

Využíváme jazykový model GPT-2 od organizace OpenAI představený v únoru 2019, konkrétně verzi se 345 miliony parametrů. Model GPT-2 je tak schopný, že OpenAI vydávala verze postupně kvůli riziku zneužití pro generování dezinformací. Že je to riziko odůvodněné ukazuje například výzkum Sarah Kreps a Miles McCain z Cornell University publikovaný ve Foreign Affairs, který ukázal, že čtenáři vnímají texty generované pomocí GPT-2 skoro stejně přesvědčivě jako opravdové články z New York Times. Přečtěte si, jak GPT-2 funguje.

Dle výkladu autorského práva Janem Zibnerem a Matějem Myškou pro díla vytvořená umělou inteligencí publikovaného na portálu Iuirum jsou autory generovaných textů zpracovatelé použitého korpusu. V případě, že vepíšete originální text, na který generování navazuje, pak stáváte se spoluautorem. Jako zpracovatelé korpusů svolujeme užít generované texty za dodržení podmínek licence Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.Creative Commons License

Asembláž webu pospojoval Jan Vlček, kód dostupný na GitHubu.