Digitální filosof

Václav Havel

Mimo politika-prezidenta také disident, esejista a dramatik. V 70. letech píše slavný esej Moc bezmocných, v němž definuje post-totalitní systém a přemýšlí nad rolí a zodpovědností jedince v systému. V tomto období je také kritikem masové kultury i toho, že tradiční západní demokracie „nabízely způsob, jak zásadně čelit ‚samopohybu‘ technické civilizace i industriální a konzumní společnosti.“

Texty v korpusu: Moc bezmocných, projevy z kongresu USA a Fóra 2000, rozhovory s K. Hvížďalou a vybrané eseje

Zpracovali: Jakub Jetmar, Jiří Logojda, Štěpán Šanda

Otevřít Google Colab notebook s korpusem
V notebooku najdete všechny potřebné instrukce pro generování.